Styrelse

 

      

Ny styrelse:

Alexander Håkansson, ordförande

Gun-Marie Bäckström, sekreterare

Håkan Ahlman, kassör

Dan Öhman, ledamot

Göran Lindström, ledamot

Andreas Ivarsson, suppleant

 


 

 

 

     

 

 

© 2018 mjole.com