Skip to main content

Styrelse

 

      
Nils Larsson, ordförande

Gun-Marie Bäckström, sekreterare

Håkan Ahlman, kassör

Dan Öhman, ledamot

Anders Rosendal, ledamot

Göran Lindström, ledamot

Andreas Ivarsson, ledamot