Skip to main content
 
 
Observera att det är säljaren som betalar hela kvartalsavgiften/fakturan under det kvartal som köparen får tillträde till fastigheten, först kvartalet därefter faktureras köparen kvartalsavgiften.
 
Medlemsnummer och gatuadress
Nuvarande/tidigare ägare
Ny ägare
Datum för ägarbytet
Användande av bredband

 

Om fakturering ska ske till annan adress

 

gdpr bild

Behandling av personuppgifter – För att kunna behandla de personuppgifter som är relevanta vid ett Ägarbyte behöver IT-föreningen spara och behandla personuppgifter om dig/er - Namn, personnummer, adress och telefonnummer. Den rättsliga grunden för att behandla dina/era personuppgifter är för att fullgöra föreningens åtagande vid registrering av ny ägare. Personuppgifterna sparas så länge du/ni är medlem i föreningen därefter gallras uppgifterna.

Läs mera…