Skip to main content

Om Vision-2030

 
Hej!
Vi har fått 35000:- av kommunen för att göra en förstudie om hur vi vill att Sörmjöle ska se ut 2030 kallad Vision Sörmjöle 2030.
Gör vi samtidigt en aktuell Byaplan får vi ytterligare 3000:-.
Det behövs intresserade som i form av grupper vill ge sig på olika saker som, planering nya bostadsområden, skola, dagis,
kommunikationer, fritid mm. Teckna er här till vänster under fliken Anmäl ditt intresse !
Vi går också ut på Facebook och kommer att kalla till möten. Men som sagt det vore bra om byborna tecknade sig
och talade om vad dom vill arbeta med. Exemplen ovan kan naturligtvis fyllas på.

Med vänlig hälsning
Lennart
 
 
pdf   Ansökan          pdf   Beslut Byaknuten i Sörmjöle - underskrivet         pdf   Protokoll årsmöte