Skip to main content
Information om ansökan

När du/ni gör en ansökan, via formuläret nedan, om medlemskap i Sörmjöle IT Ekonomisk förening innebär det en intresseanmälan. Det innebär inte att du/ni blir erbjuden medlemskap/anslutning i år.
Föreningen kommer att gå igenom ansökningarna en gång om året (på våren) för att välja vilka som ska erbjudas medlemskap. Föreningen kommer att kontakta de som erbjuds medlemskap och därefter upprättas ett avtal om medlemskap.
Kriterierna för urvalet är inte baserat på kötid utan är baserat på maximal effekt av föreningens genomförda arbete i ett område. Varje anslutning ska bära sina egna kostnader.
Faktorer vid urvalet är:
•    Flera sökande från samma område (prata er samman med grannar så att ni blir flera som ansöker samtidigt).
•    Sökande från områden där föreningen planerar att genomföra förbättrings/uppdateringsarbeten under säsongen.
•    Sökande från områden där det ska utföras grävjobb under säsongen och föreningen får möjlighet att samarbeta/samförlägga.
För dig som ska planerar att bygga/bygga om och vill dra in fiber i samband med detta, kontakta föreningen och be om att få ett skyddsrör (för fiberkabeln) att dra in/gjuta fast i bottenplatta/trossbotten så att det går enkelt att ansluta er när det är dags.

Ansökan om medlemsskap
Härmed ansöker jag/vi om medlemskap i Sörmjöle IT Ekonomisk förening. Om föreningen godkänner ansökan upprättas ett avtal mellan föreningen och sökande.
Föreningen förbinder sig att dra fram ett fibernät för bredbandsuppkoppling till nedanstående fastighet.
Anslutningsavgiften är för närvarande 29 500 kronor och ska betalas inom 10 dagar från erhållen faktura.
Medlem är själv ansvarig för att föreningen fortlöpande har rätt postadress.
Om föreningen av någon anledning inte kan uppfylla de förpliktelser ett medlemskap i Sörmjöle IT medför avslås ansökan och alla eventuellt inbetalda pengar till föreningen återbetalas till den sökande.


Stadgar Sörmjöle IT-förening

 

gdpr bild

Behandling av personuppgifter – För att kunna behandla de personuppgifter som är relevanta vid en Ansökan om medlemskap behöver IT-föreningen spara och behandla personuppgifter om dig/er - Namn, personnummer, adress och telefonnummer. Den rättsliga grunden för att behandla dina/era personuppgifter är för att fullgöra föreningens åtagande vid registrering av ny medlem. Personuppgifterna sparas så länge du/ni är medlem i föreningen därefter gallras uppgifterna.

Läs mera…