Skip to main content

Åtagande

Sörmjöle IT Ekonomisk förening (Sörmjöle IT)

Internettjänst

Fast anslutning till Internet. Anslutning sker med hastigheten 100Mbps på anslutningsfibern mellan medlemmen och Sörmjöle IT. Kapacitetsbegränsningar utanför Sörmjöle IT:s nät kan begränsa hastigheten mot enskilda webbplatser eller tjänster på Internet, för detta ansvar inte Sörmjöle IT.
 
Tilldelning av IP adresser på medlemmens anslutning till Sörmjöle IT:s nätverk sker med hjälp av DHCP. Detta innebär att medlemmens dator eller router ska konfigureras till att automatiskt hämta sin IP-adress. Max 2 IP-adresser tillåts användas, fler kan erhållas, men max 2 användas.

Sörmjöle IT:s ansvar och uppgift

Sörmjöle IT ansvarar för funktion och kvalité i det av föreningen ägda nätet. Föreningen ansvarar också för utbyggnad och underhåll av nätet. Utbyggnad sker när ytterligare fastighetsägare tecknar avtal med föreningen.

Medlemmens ansvar och åtaganden

Medlemmen ansvarar för de installationer och utrustning som tillhandahållits av Sörmjöle IT. Med detta avses den anslutningsfiber som finns på medlemmens fastighetsvägg, den fiberkonverter som finns inne i medlemmens fastighet samt fiber som knyter dessa samman.

Medlemmen bär kostnadsansvar för eventuell åverkan på ovan nämnd utrustning. För el-relaterade problem som uppkommit med anledning av åska står Sörmjöle IT för åtagandet att ersätta trasig fiberkonverter.  I andra fall av åverkan så faktureras medlemmen kostnaden för återställande av anslutningen.

Nätets tillgänglighet och service

Teknisk support för föreningens medlemmar tillhandahålls av Bredband2. Ring 0770-910 200, ange att du är medlem i Sörmjöle IT. Om supporten efterfrågar kundnummer ange 500 131 05

Bredband2 Helpdesk löser de anmälda felen från medlemmarna eller lämnar vidare till utsedd person i Sörmjöle IT.

Felsökning/felavhjälpning som kräver insats av Sörmjöle IT på plats påbörjas inom 24 timmar efter felanmälan överlämnats till Sörmjöle IT från Bredband2 Helpdesk.

Rekommendationer för högre tillgänglighet

Privata medlemmar

Skydd av fiberkonverter och datorer hemma hos medlemmen genom till exempel åskskydd eller dylikt. Installation av virusprogram och brandvägg samt kontinuerlig uppdatering av datorernas operativsystem

Företagsmedlemmar

Skydd av fiberkonverter och datorer hemma hos medlemmen genom till exempel åskskydd eller dylikt. Installation av virusprogram och brandvägg samt kontinuerlig uppdatering av datorernas operativsystem. För medlemmar med mycket höga tillgänglighetskrav så föreslås att redundant lösning exempelvis via SmartPhone eller Mobilt Bredband som införskaffas privat av medlemmen.

SITEF

Definitioner

Fiberkonverter

Den utrustning som av Sörmjöle IT placeras i hemmet hos medlemmen och till vilken medlemmen ansluter sin dator/router/switch.

Anslutningsfiber

Den fiber som dragits fram till respektive medlems fastighet.

Nätverk

Det fiberbaserade nätverk som sedan 2004 byggs i och kring Sörmjöle och som leverans av tjänsten baseras på.

IP - Internet Protocol

Protokollet/”språket” som används för att kommunicera mellan datorer på Internet.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol - Den funktion som möjliggör att IP-adresser automatiskt tilldelas anslutna datorer.