Skip to main content

IT-Föreningen

 

 

 

Sörmjöle IT Ekonomisk förening bildades 2001-2002. Initialt var nätet anslutet till Umeå och världen via radiolänk, men har
sedan 2004 varit anslutet via fiber. För att ytterligare säkra tillgänglighet och kapacitet så ersattes i mars 2016 den 300Mbps
förbindelse vi hyrt via Umeå Energi med en svartfiber på 1 Gigabit per sekund. Till en början levererade AC-Net internetkapacitet,
vilka ersattes 2009 med T3 (heter nu A3). Switchar och optik i nodhusen har under åren uppgraderats för att kunna tillhandahålla en bättre
tillgänglighet för användarna. Fibernätet sträcker sig i dag från Laxviken/Åheden till längst ut på Blågrundet, se karta nedan.

Dokumentation av nätet har kontinuerligt förfinats och digitaliserats. A3:s support finns för användarna vid problem med sin
anslutning. Nätet har kontinuerligt byggts ut för att ansluta fler användare. Från de i första fasen ca 130 anslutna användarna
så har föreningen mer än fördubblats i storlek till i dag ca 300 användare. För nya anslutningar gäller som tidigare att projekten
måste ha kostnadstäckning för att kunna genomföras.

Under kommande år kommer nodhusen ses över både vad gäller fastighetsunderhåll och teknik.

/Styrelsen