Skip to main content

Sörmjöle Bygdegårdsförening

 
 Tankar om en bygdegård i Sörmjöle fanns redan under 1950-talet, arbetarkommunen gjorde 1951 ett ritningsförslag
och en kostnadsberäkning för en sådan. 1955 inköptes en tomt men bygget kom inte igång. Inte förrän midsommarafton
1986 bildades en renodlad bygdegårdsförening i Sörmjöle. Styrelsen valdes under festligheterna på grönområdet.
Ordförande blev Harry Bäckström. Året därefter valdes Lena Åkerman till ny ordförande. Föreningen letade efter lämplig
föreningslokal och den 2 maj 1988 köptes fastigheten 4:26 av Arne Sandström. Under två år lade många frivilliga ner
åtskilliga timmar på att bygga om huset till en lämplig bygdegård. Invigningen den 14 oktober 1989 förrättades av
Sörmjöle Bys Samfällighetsförenings ordförande Conny Gustafsson. Greger Ottosson underhöll besökarna och på kvällen
var det middag med dans.
 
Om du vill hyra Bygdegården, skicka din förfrågan till
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  Bygdegården var liten och kunde inte tillgodose behovet av idrottsverksamheter så tankar väcktes om att bygga ut med
en större gymnastiklokal. Detta visade sig vara alltför kostsamt, men plötsligt öppnades sig en möjlighet när nyheten kom
att en ny skola skulle byggas och den gamla skulle rivas. Bygdegårdsföreningen ansökte om att få överta byggnaden.
Tanken var att den skulle flyttas till bygdegårdstomten. Ansökan hos kommunen om ekonomiskt bidrag till flytten avslogs.
Då föreningen inte hade möjlighet att själv bekosta denna, gjordes en ny framställan. Denna gång ansöktes om att låta den
gamla skolan stå kvar och att föreningen skulle få nyttja dessa lokaler. Byns invånare skrev på protestlistor mot rivningen
och massmedia uppmärksammade detta. Efter flera heta diskussioner, med både politiker och tjänstemän från kommunen,
tillstyrktes ansökan. Bygdegårdsföreningen kunde nu flytta in i de större lokalerna och den tidigare bygdegården såldes.
Även denna gång arbetade folk i byn ideellt med att rusta upp och bygga om till ändamålsenliga lokaler.
 
 br  Invigningen förrättades av Bygdegårdarnas Riksförbunds distriktsordförande Tord Olofsson. Det var öppet hus hela dagen
med hembygdsutställning och underhållning. Till kvällens begivenheter kom 124 bybor för att äta och dansa till Cover Kings.
1999 valdes Torbjörn Strandberg till ordförande och antalet medlemmar var 360. Sommaren 2001 anordnades byns första
hemvändardagar i samarbete med Sörmjöle IK och EFS. Bygdegårdsföreningen var värd för lördagen som bjöd på marknad,
småstjärnorna, kaninhoppning, konst i det gröna, Comara ett hårdrockband samt bygdespelet Nymalemjöle.
Den underhållande revyn sågs av 230 personer!! De medverkande var uteslutande bybor. 2002 valdes Kerstin Marquardt
till ordförande och antalet medlemmar var 433. Hösten 2003 firades 10-årsjubileum med tårtkalas för barnen på dagen och
middag med dans till levande orkester för de vuxna på kvällen.

 

Här finns vi

BG