Varför protestera

 

Rädda Mjölefjärden med hjälp av en protestlista! Klicka på länkarna till vänster.

Vi protesterar mot det planerade bytet av avloppssystem längs Mjölefjärden, planer som vilar på felaktig och osäker grund. Översiktsplaneringen och Kommunens VA-strategi har inte kommunicerats på ett sätt så att de framtida drabbade fått en riktig bild av vad som planeras.
När vi protesterar är det viktigt att vi bara skriver våra namn på protestlistan en gång, men gärna alla familjemedlemmar.
Skulle du hitta något fel eller ha ytterligare information i våra faktabibliotek, så mejla det till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Observera Skelefteå är också på gång. Se i "Aktuellt nu". "Den statliga utredningens betänkande/förslag" finns under VA i Tiden

  • Tvångsanslutningen är med stor sannolikhet miljömässigt negativ.
  • Bytet av trekammarbrunnarna kommer under arbetstiden att gräva sönder hela kustområdet med stor miljöpåverkan.
  • Bytet medför stora kostnader för den enskilde och för kommunerna. Många av de boende är eller kommer att bli pensionärer och därmed få stora svårigheter att låna för finansiering av VA-anslutningen.
  • Bytet kommer att lägga en våt filt över byggplanerna i området och därmed motverka kommunens ambitioner att skaffa fram bostäder.
  • Det är inte bara Mjöleborna som är välkomna att skriva på utan alla som inser det vansinniga i detta projekt
  • Gör om och gör rätt !


Protestinsamlingen ska lämnas till alla politiska partier vid lämplig tidpunkt före valet med begäran att partierna tar ställning i frågan. Partiernas svar kommer att publiceras på Hemsidan, Facebooksidor och anslås på lokala anslagstavlor.

 

 

© 2018 mjole.com