Byaknuten är en förening med fokus på byautveckling och som stöttar lokala föreningar och företag i Sörmjöle.
Läs om föreningens ändamål under stadgar Byaknuten.
 
 
Många ville utbilda sig till äkta Sörmjölebor
Läs artikel i tidningen Västerbottningen.  Länk
© 2018 mjole.com