Skip to main content

Sörmjöle är en mycket gammal by och finns nämnd redan 1493 i det s k Håknäsbrevet.

På kung Adolf Fredriks eriksgata 1752 passerade han och hans följe en för tillfället speciellt uppförd äreport.
Den var så stor att hela följet kunde åka igenom den med hästar och vagnar. Därefter stängdes porten och
ingen fick fara därigenom. I början av 1800-talet rasade äreporten samman och det enda som fanns kvar var
en sten med inskriptioner.

En studiecirkel startade i slutet av 1980-talet för att forska om byns historia. Denna resulterade så småningom
i boken Sörmjöle bys historia. För att ytterligare intressera bybor och turister skapades en kulturvandringsled
runt byn med elva informationstavlor, byggda av gammalt material och i tidstrogen stil.

Intresset för äreportens återuppförande väcktes på tidigt stadium i historiegruppen. Vi har genom att studera
gamla skrifter,reseskildringaroch tidningar kommit fram till hur äreporten kan ha sett ut. Utifrån det gjorde vi
en ritning på konstruktionen samt sökte byggnadslov.

Våren 2011 gjöt vi en ram som ligger på 1,8 meters djup, där sedan de fyra pelare som skulle bära hela
konstruktionen fixerades. Under 2012 hade arbetet med själva kupolen och kronan påbörjats. Parallellt
påbörjades brädtäckningen av pelarna med efterföljande målningsarbeten. 2012 täcktes även kupolen med
takpapp och montering av kronans plåtarbeten utfördes.

En konstnär skapade de handmålade deviserna som pryder kupolens alla 4 sidor och belysning samt annan
teknik monterades i kupolen. Därefter flyttades en gammal timrad lada till en plats intill Äreporten och då fick
vi plats för en liten servering också.
 
Sommaren 2013 invigdes Äreporten med pompa och ståt och "Kungligt besök".
Nu står den där vår Äreport, en vacker påminnelse om historien och ett märkligt landmärke.
Under resans gång har vi fått stort stöd från Leader EU, men utan engagemang och envishet hade inte mycket hänt.


Jämarns va vi e bra i Sörmjöle, Välkomna !

Öppettider:
Måndag-Fredag 10:00 -19:00
Lördag-Söndag 11:00-19:00

HEMKÖRNING
NYHET FÖR SÖRMJÖLE
Tvångsanslutning av VA.
Högre kostnader för alla.
Till ingen miljönytta.
Rädda Mjölefjärden.
Välkomna till
Sörmjöle villa och vägförenings
årsmöte 2019!
Hålls på bygdegården, tisdag
14 maj kl. 19.00