Enskild motion M1947

Motion till riksdagen 2018/19:1711

av Edward Riedl (M)


Tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa tvångsanslutningarna till kommunalt vatten och avlopp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag kan kommunerna tvångsansluta enskilda till kommunalt vatten och avlopp trots att det redan finns fullt fungerande lösningar eller för den enskilde billigare lösningar.

Dåliga avlopp leder till smittorisker för människor och djur. Men det måste vara kommunen som ska bevisa att varje enskild anläggning inte håller måttet. Att tvångsansluta enskilda villaägare till kommunalt VA till kostnader på flera hundratusentals kronor mot deras vilja är inte rimligt, särskilt inte om det finns billigare lösningar eller om det inte finns påvisat läckage.

Miljönytta ska alltid stå i proportion till vad det kostar. Att tvinga villaägare till nya lösningar till stora kostnader utan påvisade läckage genom att tvångsansluta till kommunalt VA när det finns billigare lösningar är orimligt. Den rödgröna regeringens utredning ger en grund för regeringen att skyndsamt återkomma till riksdagen med lagförslag som stoppar tvångsanslutningarna.

 

Edward Riedl (M)

 

Kommentar Riedels Motion i riksdagen

Riksdagsmannen Edward Riedl (M) som vi överlämnat namninsamlingen "Stoppa tvångsanslutningarna" till, meddelade att omröstning skett i riksdagen 7 maj om hans motion om att stoppa tvångsanslutningarna.

M, Kd, SD går emot tvångsanslutningar av kommunala va-projekt.  

C följer januariöverenskommelsen och röstar för, liksom L, S, V och MP. 

Troligen blir resultatet, att propositionen som berör Grönwalls utredning går igenom, med en del mindre justeringar.

Det blir tillåtet för kommunerna, att om de önskar, kan de använda mindre lösningar för små avlopp.

De kommuner som vill, fortsätter med de kommunala storskaliga lösningarna och tvångsansluter fastighetsägarna.

Vi går mot att landsbygden över hela Sverige skall anslutas till de centrala kommunala reningsverken. 

Hoppas att det är till nytta för miljö och hälsa, och att miljöåtgärderna står i rimlig proportion mot kostnaderna. 


© 2018 mjole.com