Skriv på här

 

Protestinsamlingen ska lämnas till alla partier vid lämplig tidpunkt före valet med begäran att partierna tar ställning i frågan. Partiernas svar kommer att publiceras på Hemsidan, Facebooksidor och anslag på lokala anslagstavlor.
Vänligen registrera alla familjemedlemmar. Bara ditt namn vidarebefordras till de politiska partierna.

© 2018 mjole.com