Milton Hägglund, ordförande, tfn 070-230 55 02

Gun-Marie Bäckström, sekreterare, tfn 072-341 31 71

Roger Sandström, kassör, tfn 070-340 63 86
 
 
 
© 2018 mjole.com