Enkät Kommunikationer

Kommunikationer från, till och i Sörmjöle

Byaknuten i Sörmjöle behöver just nu mer kunskap om läget för våra kommunikationer. Inspirerade av det goda resultatet i skolenkäten försöker vi med en kommunikationsenkät för att ha bättre på fötterna i våra kontakter med Umeås politiker och tjänstemän. (Även Länstrafikens) På kort och lång sikt.

Byaknuten har fått kommunens stöd (Lokalt Ledd Utveckling, LLU) för att arbeta fram en förstudie över Sörmjöles framtida utveckling. Vi vill att alla bybors röster ska blir hörda. Därför är det viktigt att alla vuxna i byn, var och en, fyller i hela enkäten. Kommentera gärna. Snarast.

 

Resultaten från enkäten kommer att redovisas inom ett par veckor i våra Facebookgrupper. Då ser vi också hur vi kan gå vidare med arbetet.

Skolenkäten finns redan hos Umeå kommun. Kan kanske krävas mera påtryckningar från de närmast berörda i byn. Föräldrarna i Stöcke till exempel använder VKs insändarspalter som sin plattform. Lycka till!

Byaknuten

 

Tack för all din hjälp. Du har inte glömt någon fråga? Om inte skicka formuläret.