Byaknutens julenkät 2019

 

PDF för utskrift  pdf    

Sörmjöle om 10 år, i den bästa av världar.
Klimatkrisen har nu slagit till på allvar, diskussionen om vegetarisk mat har fortsatt, köttbönderna klagar. Invandrarna har blivit ett naturligt inslag i byn.
Redan 2019 pekade Umeå kommun ut Sörmjöle som serviceort med ökat bostadsbyggande. Nu 2030 ser vi resultatet av Visionen.
På mjole.com hittar du också Byaknutens julenkät. Öppna den, diskutera den, svara på den. Innan nyår.
Vårt liv är 2030, en julenkät om Sörmjöles framtid
Diskutera den, gör din tipsrad och lämna din lösning. God Jul från Byaknuten

1. Nya villakvarter och fyllda sommarstugeområden
Sörmjöle har nu växt till dubbla storleken. Centrum har fått nya villaområden, fler och fler flyttar ut till sommarstugeområdena vid havet. Byn har blivit en attraktiv pendlarförort. Det tar ju lika lång tid att ta sig in till Umeås centrum som det tar för de boende på Tomtebo och Umedalen. Men det lantliga Sörmjöle är billigare.

1. Vill du att Sörmjöle ska växa till en modern förort till Umeå?
X. Vill du att Sörmjöle ska behålla sin lantliga byakaraktär?
2. Du bryr dig inte

Din kommentar____________________________________________________

2. Vatten- och avloppsfrågan löstes för länge sen
Det fina vattnet får vi som vanligt från Bjännberg. Vårt nya reningsverk är byggt för att täcka hela byns behov. Diskussionen om en 34 km lång avloppsledning från Hörnefors till reningsverket på Ön dog ut när man räknade på kostnaderna. Det tackade Mäklarna i stan för. Äntligen blev det skjuts på marknaden igen.

1. Litar du på vår lokala lösning av vatten- och avloppsfrågan?
X. Vill du hellire att Vakin tar hand om alltihop?
2. Du bryr dig inte

Din kommentar ____________________________________________________

3. Skolelever och förskolebarn har fått mer plats
Men expansionen har fått konsekvenser. Skolan och Förskolan var ju för liten redan för 10 år sen. Skolbarn bussades, förskolebarn fördelades på Stöcke och Hörnefors. Hotet om att lägga ner alltihop lyckades vi stoppa, det byggdes nya och mer ändamålsenliga lokaler att växa i vid skogen ovanför fotbollsplanen. Nu äntligen funkar förskolan och årskurserna 1-6.

1. Vill du att vi ska kräva nya skolbyggnader där alla får plats?
X. Vill du att vi bara ska utöka dagens skola med bygdegårdens lokaler?
2. Du bryr dig inte

Din kommentar____________________________________________________

4. Trivselboende för pensionärer bredvid Handlarn
Gamla skolan har sålts, där har nu hemtjänsten sitt kontor. Resten av byggnaderna har byggts om till hyresbostäder, ettor, tvåor och treor. Pensionärerna har aldrig mått bättre. Så nära till allt.

1. Vill du att dagens skola och förskola byggs om till bostäder?
X. Vill du att skolhusen byggs om till kontor till företag?
2. Du bryr dig inte

Din kommentar____________________________________________________

5. Byn har nu fått en egen kvartersrestaurang
Handlarn har byggt ut. På ena gaveln för att kunna utöka sortimentet. På andra gaveln har vi fått en kvarterskrog med alla rättigheter. Avion har blivit tråkigt och Willys för stressigt så de flesta väljer att handla lokalt.

1. Blir du mer trogen Handlarn i byn om lokalerna byggs ut?
X. Skulle du välkomna en finare kvarterskrog i byn?
2. Du bryr dig inte

Din kommentar____________________________________________________

6. Sörmjöle har täta förbindelser med Umeå och omvärlden
E4 används mest av snabbussar, men också mindre lokalbussar från Ultra som gör extravarv genom kvarteren i byn och vid havet. Dessutom har Sörmjöle fått en egen perrong vid järnvägen där tågen stannar till på sin väg mot Umeå eller mot Sundsvall, Stockholm.

1. Vill du använda E4-bussen till Umeå och sen ta Ultrabussen till jobbet?
X. Vill du använda tåget till Umeå och sen ta Ultrabussen till jobbet?
2. Du bryr dig inte

Din kommentar____________________________________________________

7. Laddstolparna har konkurrerat ut bensinmackarna
För att komma till E4-bussen eller rälsbussen använder de flesta cykeln. Men de som är rädda för busvädret tar den egna bilen, det blir ju inte så långt. Men mycket varmare.

1. Vill du parkera bakom handlarn om man sätter upp laddstolpar där?
X. Vill du parkera vid Missionshuset om man sätter upp laddstolpar där?
2. Du bryr dig inte

Din kommentar____________________________________________________

 

8. Sörmjöleborna rör sig som aldrig förr
Detta sedan gympahallen byggdes innanför Missionshuset. Flera innebandylag har bildats,motionsgympan kompletteras med alla träningsmaskiner. Cuper och turneringar har hittat sin favoritbana, här har byns ungdomar fått sin samlingspunkt. Gympahallen har till och med använts för konserter och disco.

1. Vill du att det byggs en riktig sporthall i byn?
X. Vill du att bygdegården ska användas i stället, det räcker?
2. Du bryr dig inte

Din kommentar____________________________________________________

9. Bygdegården är nu populärare än någonsin
Sörmjöleborna har blivit mer nyfikna. På Bygdegården pågår kurser och utbildningar mest varje dag och kväll. På vardagarna har Vindelns Folkhögskola sin gymnasieutbildning på halvfart. Men tacokvällarna finns kvar, även After Work då och då. Brukar avrundas på kvarterskrogen.

1. Vill du ha ännu mer aktiviteter på Bygdegården?
X. Vill du att den används som skola i stället?
2. Du bryr dig inte

Din kommentar___________________________________________________

10. Småföretagandet sjuder i byn
Många småföretag har startat i Sörmjöle sen industrilängan byggdes. En sprutmålar retromöbler, en kokar sylt och marmelader, en är mest borta och installerar datorer, en är elektriker som har flyttat lagret från egna garaget till nya längan, en gör videoanimeringar till sjukvården osv.

1. Vill du att det byggs en industrilänga i byn?
X. Skulle du hyra en modul där till ditt företag?
2. Du bryr dig inte

Din kommentar____________________________________________________

Sammanfattning
Det här är alltså en vision om hur byn kan ha vuxit på tio år. Drömma kan man ju, innan verkligheten tar över. Men visst vill du vara med Byaknuten och projektet Sörmjöle Vision 2030 och välja väg?
Taget ur Alice i Underlandet precis när hon träffar Cheshirekatten:
– “Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån?”
– “Det beror på vart du vill komma” svarade katten
– “Det spelar inte så stor roll…”, sa Alice
– “Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar”, sa katten.
Din uppgift att lösa innan nyårsklockorna ringer
Skriv ner din tipsrad (1,X,2) och kommentera gärna det du känner extra mycket för.
Skicka svaret som mail till morgan@domandra eller sms:a till 070-374 04 07 eller skicka ett messenger till Morgan Wernqvist. Eller skriv ut filen och fyll i, lämna ditt svar till Lennart Eriksson, Norrmjölevägen 106, postlådan i mitten, nära Handlarn. Full diskretion utlovas!
Byaknuten och Sörmjöle Vision 2030 kommer att sammanställa svaren och publicera. Ju fler som svarar desto säkrare blir vi i vårt val av väg in i framtiden.

God Jul från Byaknuten

 


 

2019-06-25

Protokoll Byaknuten ( 894003-8428 ) /  Vision 2030 i Sörmjöle  2019 – 06 – 16
 
Närvarande: Lars Jansson, Lennart Eriksson, Inger Bylén, Göran Isaksson, Urban Bengtsson, Conny Möller,
Sven-Erik Forsgren, Donald Winbladh, Morgan Wernqvist, Stefan Forsgren, Märtha Granström Möller
 
1) Lennart Eriksson öppnade mötet samt hälsade alla välkomna.
     Var och en fick göra en kort presentation av vilka de var med namn och intresseområde.
 
2) Lennart redogjorde för anledningen till mötet – byaknuten i Sörmjöle har ansökt om bidrag till
     Byaplan och Vision 2030 från Umeå Kommun. Det ger möjlighet för byn att söka pengar till
     Utveckling av vår by.
     Ansökan till Kommunen har givet ett bidrag på 3.000 kronor
     Ansökan om Vision 2030 har gett ett bidrag på 35.000 kronor från Umeå Kommun
     Tanken är att utveckla Sörmjöle by inom olika områden som t ex skola, nya fastigheter, äldre-
     boende, fritidsaktiviteter för ungdomar, vatten och avlopps frågan efter kusten, kommunikation.
     Umeå Kommun har ett intresse av att ge utvecklingsmöjligheter efter gamla Norrmjölevägen,
     där Sörmjöle ingår och vi bör ta tillvara på dessa möjligheter.
 
3) Förstudiegrupper som ska börja arbeta med frågorna är dessa:
     Byggnationer
     Sammankallade är Göran Isaksson, i gruppen ingår även Sven-Erik Forsgren.
 
     Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar
     Sammankallande är Inger Bylén
 
     Äldreboende
     Sammankallande är Conny Möller
 
    Skola och förskola
    Sammankallande  är Donald Winbladh, i gruppen ingår även Urban Bengtsson och föräldrarådet.
 
     Övriga grupper
    Vatten och Avlopp samt Kommunikationer kommer sammankallande att utses senare.
    Den grupp som först går ut och gör ett pilotprojekt är gruppen om Byggnader.
 
4) Spridning av information om pågående aktiviteter kommer att ske via internet – face boksidan
       samt på mjole.com.
      Om specifik information måste lämnas till några eller någon grupp kommer det att ske med
      pappershandling.
 
5) Nytt möte kommer att hållas senare under sommaren – början av hösten
 
6) Lennart Eriksson avslutade mötet
 
Sörmjöle 2019 – 06 – 16
/ Märtha Granström Möller /

 

2019-06-18

 
Kommunen har antagit en serviceplan för landsbygden som pekar ut nio särskilt viktiga servicenoder.
Kerstin Eriksson This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott antog på tisdagen en kommersiell serviceplan för Umeå landsbygd. Den ska tydliggöra kommunens mål och visioner för utvecklingen av servicen på Umeå landsbygd. Planen pekar ut ett antal orter som särskilt viktiga för att kommunen ska kunna upprätthålla servicen runt om i kommunen. De ska erbjuda flera typer av service samt fungera som mötesplatser. Det är nio orter som har fått status som servicenod. De nio orterna är Bodbyn, Botsmark, Bullmark, Hissjö, Holmön, Sörmjöle, Tavelsjö, Täfteå och Överboda. Det är orter som erbjuder både kommunal och kommersiell service. Dessutom pekar kommunen ut ytterligare ett antal servicepunkter som är kopplade till besöksnäringen. De kan vara kiosker, kaféer och gårdsbutiker. Kommunen har inför arbetet med serviceplanen hämtat in synpunkter från företagare som driver butiker på landsbygd. Ett återkommande önskemål från dem är att de ska få möjlighet att delta i offentliga upphandlingar när exempelvis skolor köper in mat. Den möjligheten är en av flera åtgärder som kommunen ska jobba vidare med för att stötta servicen på Umeå landsbygd. Andra planerade åtgärder är att informera om möjligheterna att söka statligt stöd för service på glesbygd, att utveckla nya serviceformer och erbjuda goda förutsättningar för digital utveckling.

© 2018 mjole.com