Skip to main content

Aktuell information

 

Aktuell information

Här kommer vi att informera om det som är aktuellt i Bovikens Samfällighetsförening.

Juni 2013 - Kallelse till årsstämma samt inbetalningskort för årsavgiften kommer att skickas ut.


Kom ihåg att meddela oss eventuell ny adress, nya husägare och nya husbyggen.  

Årsstämman hålls 27 juni kl 19.00-20.15 i Bygdegården.


Maj 2013 - En enkätundersökning kommer att skickas ut till alla medlemmar under senare delen av maj månad.

Vi uppmanar er att, så snart som möjligt, sända tillbaka denna i bifogat frankerat svartkuvert.

Vi vill ha in allas åsikter och förslag. Allt för att vår väg och vår förening ska fungera så bra som möjligt!