Process vid felanmälning Sörmjöle IT
 

process

 

 T3 Helpdesk 090-12 93 00
 

1    Dra ut strömmen till konvertern – boxen där kablarna kommer in i huset
2    Dra ut strömmen till en eventuell router
3    Vänta ett par minuter! - Koppla tillbaka strömmen på konvertern.
      Avvakta ett par minuter ytterligare! - Koppla tillbaka strömmen på routern"
4    Starta om datorn och prova igen – fungerar det inte så gör följande:
5    Koppla bort routern och sätt in datorn direkt i konvertern.
6    Starta om datorn och prova igen – fungerar inte det så gör följande:
7    Ring T3 090-12 93 00 och välj
      Först         2 Kundsupport
      Sedan       1 Produkt bredband
      Därefter    2 Dator direktkopplad till konverter
      Sist           3 Du får då prata med supportperson på T3
 

Uppge alltid för helpdeskpersonalen att du är medlem i "Sörmjöle IT"

T3 Helpdesk löser de anmälda felen från medlemmarna eller lämnar dem vidare till utsedd
person i "Sörmjöle IT".

Felsökning/felahjälpning som kräver insats av "Sörmjöle IT" på plats påbörjas inom 24 timmar efter felanmälan
överlämnats till "Sörmjöle IT" från T3 helpdesk.

Tänk på att föreningen sköts av privatpersoner på sin fritid , så även felsökning/felavhjälpning på plats.
 
Respektera dessa personers fritid, använd T3:s helpdesk!