Definitioner

SITEF: Sörmjöle IT Ekonomisk förening

Fiberkonverter:
Den utrustning som av SITEF placeras i hemmet hos medlemmen och till vilken medlemmen
ansluter sin dator/router/switch.

Anslutningsfiber:
Den fiber som förlagts fram till respektive medlems fastighet.

SITEF Nätverk:
Det fiberbaserade nätverk som sedan 2004 byggs i regionen kring Sörmjöle och som leverans
av tjänsten baseras på.
 
IP: Internet Protocol.
Protokollet / ”språket” som används för att kommunicera mellan datorer på Internet
 
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
Den funktion som möjliggör att IP-adresser automatiskt tilldelas anslutna datorer.

Beskring av Internettjänst
Fast anslutning till Internet. Anslutning sker med hastigheten 100Mbps på anslutningsfibern mellan
medlemmen och SITEF. Kapacitetsbegränsingar utanför SITEF’s nät kan begränsa hastigheten mot
enskilda webbplatser eller tjänster på Internet, för detta ansvar SITEF dock ej. Tilldelning av IP
adresser på medlemmens anslutning till SITEF Nätverk sker mha DHCP. Detta innebär att medlemmens
dator eller router skall konfigureras till att automatiskt hämta sin IP-adress. Fler än en (1) IP-adress
kan med hjälp av DHCP efterfrågas via anslutningen.

SITEF ansvar och uppgift
SITEF ansvarar för funktion och kvalité i det av föreningen ägda nätet. Föreningen ansvarar också
för utbyggnad och underhåll av nätet. Utbyggnad sker när ytterliggare fastighetsägare tecknar
avtal med föreningen.

Medlemmens ansvar och åtaganden
Medlemmen ansvarar för de installationer och utrustning som tillhandahållits av SITEF. Med detta
avses den anslutningsfiber som finns på medlemmens fastighets vägg, den fiberkonverter som
finns inne i medlemmens fastighet samt fiber som knyter dessa samman.
Medlemmen bär kostnadsansvar för eventuell åverkan på ovan nämnd utrustning. För el-relaterade
problem som uppkommit med anledning av åska står SITEF för åtagandet att ersätta trasig fiberkonverter.
 I andra fall av åverkan så faktureras medlemmen kostnaden för återställande av anslutningen.

Nätets tillgänglighet och servicetider
Teknisk support för föreningens medlemmar tillhandahålls via T3’s telefonsupport under tiderna vardagar
08.00 – 19.00, helger 10-14? T3 support felanmäler vid behov till nödvändig personal för åtgärdande av
fel som ligger utanför medlemmens hem. För datorrelaterade fel (i medlemmens dator) så påbörjas
felavhjälpning genom att medlemmen kontaktar support enligt uppgifter ovan. För fel som kräver åtgärder
i SITEF fysiska nät så påbörjas felavhjälpning senast 24 timmar efter att felanmälan inkommit.Rekommendationer för högre tillgänglighet

Privata medlemmar
Skydd av fiberkonverter och datorer hemma hos medlemmen genom till exempel åskskydd eller dylikt.
Installation av virusprogram och brandvägg samt kontinuerlig uppdatering av datorernas operativsystem

Företagsmedlemmar
Skydd av fiberkonverter och datorer hemma hos medlemmen genom till exempel åskskydd eller dylikt.
Installation av virusprogram och brandvägg samt kontinuerlig uppdatering av datorernas operativsystem
För medlemmar med mycket höga tillgänglighetskrav så föreslås att redundant lösning exempelvis via
SmartPhone eller Mobilt Bredband som införskaffas privat av medlemmen.