Milton Hägglund, ordförande, tfn 070-230 55 02

Gun-Marie Bäckström, sekreterare, tfn 070-627 42 91

Roger Sandström, kassör, tfn 070-340 63 86