Enkät skolgång
Byaknuten i Sörmjöle behöver just nu mer kunskap om läget för våra barn i förskole- och skolåldern. Vi måste ha bättre på fötterna i våra kontakter med Umeås politiker i för- och grundskolenämnden.

Byaknuten har fått kommunens stöd (Lokalt Ledd Utveckling, LLU) för att arbeta fram en förstudie över Sörmjöles framtida utveckling. I vårt arbete har vi pekat ut skolan som ett prioriterat fokusområde. 

För att säkerställa Sörmjöles fortsatta attraktionskraft är det viktigt att du fyller i hela enkäten. Snarast.

14.  Tack för all din hjälp. Du har inte glömt någon fråga? Om inte skicka formuläret.