Aktuellt

Mailen flyttas från Surftown till UNOEURO
den 15 maj 2019 00:30:00

Mailinställningar
En av de viktigaste ändringarna är att de inkommande och
utgående serverinställningarna i ditt mailprogram måste ändras:
Din nya inkommande mail-server är mail.unoeuro.com
Din nya utgående e-postserver är asmtp.unoeuro.com
Om din e-postklient är inställd med IMAP-prefix /sökväg, ta bort det här.
Användarnamn, lösenord och portar till e-post är samma som tidigare.

Webbmail kommer att finnas på https://webmail.unoeuro.com och på
hemsidan under webmail som tidigare. Där loggar du in med samma
information som du använde före flytten.

OBS: Du ska inte ändra på dina inställningar, innan du får besked här
på hemsidan om att flytten är genomförd!

Med vänlig hälsning
Styrelsen

© 2018 mjole.com