Ägarbyte.

 
Observera att det är säljaren som betalar hela kvartalsavgiften/fakturan under det kvartal som köparen får tillträde till fastigheten,
först kvartalet därefter faktureras köparen kvartalsavgiften.
 
Medlemsnummer och gatuadress
Nuvarande/tidigare ägare
Ny ägare
Datum för ägarbytet
Användande av bredband

 

Om fakturering ska ske till annan adress